Slider Top_grad_02
Top_01 Top_02 Top_03 Top_04 Top_06 Top_07
Top_08
Top_09

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості про те що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг створеної відповідно до стандартів аудиту норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог що регулюють аудиторську діяльність україни Свидетельство о соответствии системы контроля качества о том что субъект аудита прошел внешнюю проверку системы контроля качества аудиторских услуг созданной в соответствии со стандартами аудита норм профессиональной этики аудиторов и законодательных и нормативных требований регулирующих аудиторскую деятельность Украина

свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ вінниця

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм,які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

 

Block: page_keywords_svidetelstvo
  

 


Нашими клиентами являются более 200-т компаний по всей Украине, у нас работают только профессионалы!

Copyright 2005-2010 All rights reserved
Block: bottom_block_svidetelstvo