Slider Top_grad_02
Top_01 Top_02 Top_03 Top_04 Top_06 Top_07
Top_08
Top_09
РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НАДІЙНІСТЬ»

1. Місія, цінності, погляд у майбутнє.

2. Організаційної-правова структура та структура власності аудиторської фірми.

3. Структура управління аудиторської фірми.

4. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або наглядового органу про її ефективність.

5. Зовнішня перевірка системи контролю якості.

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році.

7. Інформація про практику забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності.

8. Інформація про безперервне навчання аудиторів.

9. Принципи оплати праці ключових партнерів.

10. Політика ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту.

11. Фінансова інформація:

12.1. доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,  суб’єктів, що належать до групи компаній, материнською компанією яких є такі підприємства;

12.2. доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб;

12.3. доходи від надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес;

12.4. доходи від надання неаудиторських послуг іншим юридичним особам.

12. Інформація про пов’язаних осіб суб’єкта аудиторської діяльності


1. Місія, цінності, погляд у майбутнє

Світ швидко змінюється. Український аудит сьогодні також на порозі змін. Щоб бути актуальним, затребуваним і відповідати сучасним вимогам, аудитору потрібно постійно слідкувати за змінами та пристосовуватися до них. І хоча аудит є досить консервативним бізнесом, сьогодні і його не оминула потреба відповідати вимогам часу та запитам клієнтів.

Люди ведуть бізнес лише із тими, кого знають і кому довіряють - ця теза є пріоритетною для нашої Фірми. Надійність, довіра і якість – постулати для клієнта, який обирає аудиторську компанію, надаючи їй право на проведення аудиторських перевірок достовірності фінансової звітності, податкового обліку, замовляючи консультації. Довіра і надійність – основні і обов’язкові цінності в наданні професійних послуг найвищої якості в усьому світі. Багаторічний успішний досвід роботи Аудиторської фірми «Надійність» найкраще доводить: довіра – один із ключових аргументів для сотень наших компаній-клієнтів, географія яких охоплює Вінниччину та інші регіони України.

Нашою місією є: надання високоякісних професійних аудиторських послуг, дотримуючись найвищих професійних стандартів та етичних принципів, з метою підвищення рівня довіри суспільства до вітчизняного бізнесу, сприяння створенню інструментів інвестування, захист інтересів власників компаній. Ми вболіваємо за престиж професії аудитора, як незалежного висококваліфікованого фахівця, на думку якого можна покластися.

Професіоналізм та компетентність. Саме таких якостей ми досягаємо через навчання та накопичення досвіду. У складі працівників аудиторської фірми досвідчені та висококваліфіковані фахівці.

Лідерство, успіх, репутація. Перехід у статус лідерів ринку - центральний елемент стратегії розвитку фірми «Надійність». Відносини з клієнтом ми будуємо з індивідуальним підходом, створюючи для кожного окрему стратегію співпраці. Усі наші робочі процеси прописані та регламентовані, кожна ділянка роботи – підзвітна. Наш колектив -  це багаторічні напрацювання фірми, як і клієнти, для яких цей колектив працює. В активах нашої команди є  і соціальні проекти та благодійні акції, які спрямовані, в першу чергу на те, щоб зробити наше суспільство кращим, та сформувати нове суспільне мислення.

Страхування професійної діяльності

На дату підготовки даного звіту договір страхування цивільно – правової відповідальності ТОВ «АФ «Надійність» перед третіми особами  укладений з ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» № 3450047 від 10.12.2018р.  і дійсний до 10.12.2019р.  Сума страхової відповідальності становить 10 000 000 гривень.

 
 

2. Організаційної-правова структура та структура власності аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Надійність», ідентифікаційний код юридичної особи 32473281, зареєстроване 17.04.2003 року, за адресою: 21036, Вiнницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 2, кв. (офіс) 400 А. 

Учасниками Товариства є:

- Громадянка України Манько Надія Федорівна;

- Громадянин України Манько Ігор Євгенійович.

Керівник – Манько Надія Федорівна.

ТОВ «АФ «Надійність» витримує всі вимоги і умови для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та включено у Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, з правом проведення як обов'язкового аудиту фінансової звітності, так і обов'язкового аудиту фінансової звітності для підприємств, які становлять суспільний інтерес. Номер реєстрації  в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 3630.

Для створення та діяльності ТОВ «АФ «Надійність» за рахунок вкладів учасників утворено статутний капітал Товариства, який становить 102 133,00 грн.

Статутний капітал формується наступним чином :

Засновники

Розмір внеску, грн

Частка у статутному капіталі Товариства, %

Манько Надія Федорівна

76 599,00

 

75

Манько Ігор Євгенійович

25 533,00

25

Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

 

3. Структура управління аудиторської фірми ТОВ «АФ «Надійність».  

Управління Товариством здійснюють:
      Загальні збори учасників Товариства;
      Директор (виконавчий орган)

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

 
 
 

4. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або наглядового органу про її ефективність.

Система контролю якості професійних послуг ТОВ «АФ «Надійність» базується на Міжнародному стандарті контролю якості 1 (МСКЯ 1), а  також на положеннях національної практики контролю якості  та вимогах із контролю якості ТОВ «АФ «Надійність». Міжнародний стандарт контролю якості, запроваджений Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), набув чинності 15 грудня 2009 року. Його мета – визначити норми та надати вказівки щодо зобов’язань аудиторських фірм стосовно системи контролю якості аудиту, огляду, інших завдань із надання впевненості та супутніх послуг. Контроль якості аудиту розглядається в Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», за яким керівник групи із завдання повинен брати на себе відповідальність за загальну якість кожного завдання з аудиту, на яке він призначений. При цьому МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б надавала достатню впевненість у тому, що компанія та її персонал дотримуються вимог професійних стандартів, застосовуваних законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають конкретним обставинам. Система контролю якості ТОВ «АФ «Надійність» включає політику та процедури контролю якості, розроблені на підставі Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1). Належне застосування вимог Положення контролю якості аудиторських послуг забезпечить основу, достатню для досягнення мети Фірми.

Наша система внутрішнього контролю, викладена в «Керівництві з контролю якості», базується на шести елементах контролю, визначених МСКЯ 1:

ØВідповідальність керівництва за якість всередині фірми.

ØЕтичні вимоги.

ØПрийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.

ØЛюдські ресурси.
ØВиконання завдань.
ØМоніторинг.

Усі партнери і співробітники нашої фірми дотримуються політики процедур МСКЯ 1, адже це необхідна умова управління ризиками та захисту репутації ТОВ «АФ «Надійність».

       Ввідповідальним за організацію контролю якості згідно з МСКЯ 1 є директор ТОВ «АФ «Надійність». На фірмі розроблені та впроваджені політики та процедури, які визначають, що якість – це основне питання при виконанні завдань з аудиту.

 Відповідальним за дотримання фірмою та її персонал внутрішньофірмових політик та процедур якості призначений сертифікований аудитор Манько В’ячеслав Ігорович.

     Контроль включає в себе періодичну перевірку системи контролю якості та повсякчасне забезпечення гарантій актуальності такої системи.

Про всі нововведення повідомляється персонал електронною поштою, а для глибшого розуміння впроваджених змін для співробітників проводяться внутрішні тренінги та круглі столи. Щорічно проводяться навчальні заняття з питань певних вимог МСКЯ 1.

     Ми всіляко заохочуємо наших співробітників висловлювати свою думку чи зауваження з питань контролю якості. Усі отримані пропозиції та зауваження обговорюються на періодичних нарадах.

Аудитор з контролю якості забезпечує своєчасні відповіді на питання, підняті персоналом, у тому числі розробляє заходи для вдосконалення системи контролю якості.

     Персонал ТОВ «АФ «Надійність»дотримується процедур контролю якості в своїй повсякденній діяльності через:

Øвнутрішні комунікації (розсилка персоналу повідомлень із різних питань: нововведення в системі оподаткування, професійних стандартах, внутрішніх політиках та процедурах, стандартах

фінансової звітності; навчальні заходи та вебінари);

Øвнутрішні зустрічі (загальні збори співробітників, стартові наради групи завдання з надання впевненості);

Øпостійні навчальні внутрішні та зовнішні заходи;

Øщорічне оцінювання роботи партнерів і співробітників.

 

     Процедури контролю якості аудиту ТОВ «АФ «Надійність» включають:

1) Обов`язки керівництва Фірми щодо забезпечення якості послуг, які надає Фірма:

-    призначення відповідальних керівника та працівників за систему контролю якості та проведення аудиторських перевірок;

-    затвердження посадових інструкцій, методичних рекомендацій, графіка надання аудиторських послуг;

-    розгляд важливих питань;

-     здійснення постійного контролю за виконанням завдань та  дотримання графіку надання аудиторських послуг;

-    накладення стягнень;
-    заохочення працівників.

2) Дотримання етичних вимого працівниками:

-    інформування працівників про етичні вимоги;

-    інформування про відповідальність за їх порушення.

3) Прийняття нового Клієнта і продовження співпраці з Клієнтом:

-    складання списку та анкети Клієнта;
-    проведення переговорів.
4) Кадрова робота:
-    прийом на роботу;
-    підвищення освітнього рівня працівників;
-    підвищення кваліфікації працівників;
-     створення кадрового резерву.
5) Виконання завдання:
-    складання графіка надання послуг;

-    визначення партнера із завдання та  покладання на нього обов`язків з виконання завдання з аудиту;

-    розподіл обов`язків між членами групи із завдання;

-    виконання завдання з аудиту, оформлення робочих документів;

-    надання Замовнику аудиторського звіту та, якщо надаються послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес – додаткового звіту для аудиторського комітету.

6) Обов`язки по організації і веденню бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності:

-    покладання обов`язків з ведення бухгалтерського обліку Фірми;

-    відповідність прийнятої облікової політики встановленим вимогам;

-    підтвердження відповідності між документами, їх відповідність встановленим вимогам;

-    відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському обліку;

-    виконання порядку підготовки та термінів  подання звітності;

-    виконання процедур програмно-інформаційного контролю;

-    складає та  оприлюднює звіт про прозорість, у разі надання  послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

7) Моніторинг:

 Метою моніторінгу  є оцінка дотримання фірмою вимог МСА, належне функціонування розробленої та запровадженої  системи контролю якості. Щорічний огляд системи контролю якості здійснюється зовнішнім аудитором         ( аудиторською фірмою), який  відповідає встановленим фірмою критеріям.

Такий огляд передбачає вибіркову перевірку окремих завершених завдань з аудиту, які вибираються аудитором з моніторінгу за власним судженням, з урахуванням того, щоб моніторинг дав повне уявлення про відповідність системи контролю якості на Фірмі. Відібрані аудиторські файли повинні містити результати роботи партнера із завдання та робочої групи. При цьому пріоритетними для перевірки є завдання з аудиту компаній, що становлять суспільний інтерес, завдання з високим репутаційним ризиком та завдання з високим ризиком суттєвого викривлення фінансової звітності.

Така перевірка повинна враховувативимоги, які ставляться до суб’єктів аудиторської діяльності зовнішніми перевірками контролю якості. Перевірка робочих документів аудитора  проводиться з метою отримання об’єктивної відповіді на наступні запитання:

ØЧи відповідає робоча документація професійним стандартам та нормативно-правовим вимогам?

ØНаскільки ефективно реалізується система контролю якості?

ØЧи відповідають аудиторські звіти усім обставинам?

Усі недоліки, виявлені під час моніторингу, наводяться у звіті з моніторінгу.Результати моніторингу системи контролю якості, що містять опис його методології, висновки іперелік дій для вирішення недоліків повідомляються усім партнерам заудиту.

Рекомендації щодо виправлення недоліків, незважаючи на те, були вони наслідком загальної політики компанії чи методики проведення, доводяться до відома усіх, хто був задіяний у виконанні завдання. Виявлені недоліки виправляються при першій нагоді.

Дії щодо виправлення ситуації, уяких співробітники не дотримуються стандартів аудиторської роботи, передбачають додаткові навчальні заняття для персоналу чи дисциплінарні стягнення уразі, якщо співробітник вперто нехтує процедурами компанії. Результати такої перевірки відіграють суттєву роль при річному оцінюванні кожного працівника.

Керівництво Фірми вважає, що запроваджена ним система контролю якості аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.

5. Зовнішня перевірка системи контролю якості.

     У квітні 2016 року Аудиторська палата України перевірила діяльність ТОВ «АФ Надійність». Мета даної перевірки було з’ясувати, чи дотримується фірма вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1, Міжнародних стандартів аудиту та інших українських нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність при виконанні завдань заудиту, огляду та наданні іншої впевненості.

За результатами перевірки ТОВ «АФ Надійність», відповідно до Рішення Аудиторської палати України № 325/5 від 26.05.2016 року, ТОВ «АФ Надійність»пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність та  отримала «Сертифікат відповідності системи якості», який є дійсним і сьогодні.

      Керівництво ТОВ «АФ Надійність»провело аналіз ефективності систем внутрішнього контролю і дійшло висновку, що система внутрішнього контролю протягом року функціонувала ефективно, включно з політиками та процедурами, включаючи безперервне навчання аудиторів та забезпечення незалежності аудиторської фірми.

 

6. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році;

Послуги з обов’язкового аудиту та інші аудиторські послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес у 2018 році не надавалися.

 

7. Інформація про практику забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності;

ТОВ «АФ «Надійність», вживає необхідних заходів для забезпечення незалежності під час надання аудиторських послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники суб’єкта аудиторської діяльності, інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, та пов’язані особи суб’єкта аудиторської діяльності.

Політика та процедури ТОВ «АФ «Надійність» щодо незалежності передбачають:

а) надання керівниками групи із завдання відповідної інформації щодо завдання та клієнтів з надання впевненості включно з обсягом послуг, що дасть змогу оцінити вплив, якщо він є, на вимоги до незалежності;

б) інформування персоналом керівництва про обставини та зв'язки, які можуть створювати загрозу незалежності, що дасть змогу вжити відповідних заходів;

в) збір та передавання важливої інформації відповідному персоналу для того, щоб:

- мати змогу визначити, чи відповідають вони вимогам незалежності;

- мати змогу вести та коригувати свою документацію щодо незалежності;

- мати змогу здійснювати відповідні заходи щодо ідентифікованих загроз незалежності.

Фірма впроваджує політику та процедури, які нададуть їй достатню впевненість, що їй буде повідомлено про порушення вимог до незалежності та вона зможе вжити відповідних заходів для вирішення таких ситуацій. Для цього:

а) всі співробітники, незалежність яких вимагається Кодексом етики, зобов'язані невідкладно інформувати Керівника про порушення незалежності, про які їм стало відомо;

б) керівник зобов'язаний негайно повідомити про виявлені порушення політики та процедур партнера із завдання, керівника робочої групи із завдання, які разом із керівником Фірми зобов'язані розглянути таке порушення і довести до відома іншого відповідного персоналу Фірми та інших осіб, незалежність яких вимагається Кодексом етики, які зобов'язані вжити відповідних заходів;

в) партнер із завдання, керівник робочої групи із завдання мають негайно повідомити Фірму щодо здійснених ними заходів для розв'язання проблеми, що надасть змогу визначити необхідність подальших дій.

Раз на рік ТОВ «АФ «Надійність» отримує від усього персоналу письмове підтвердження, а саме: Заяву про незалежність, та дотримання персоналом політики та процедур незалежності, яка вимагається Кодексом етики та Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 
8. Інформація про безперервне навчання аудиторів.

     Ми прагнемо працювати як з досвідченими професіоналами, що розділяють цінності нашої фірми, так і з талановитою молоддю, для якої ТОВ «АФ «Надійність» стане вдалим стартом кар’єри. ТОВ «АФ «Надійність» має системний і формалізований процес найму та стажування, що складається з ретельного вивчення

Block: page_keywords_zvit_pro_prozorist_2018
  

 


Нашими клиентами являются более 200-т компаний по всей Украине, у нас работают только профессионалы!

Copyright 2005-2010 All rights reserved
Block: bottom_block_zvit_pro_prozorist_2018